“Xilografies, la fusta feta imatge” · “La Mirada Tàctil”

La iniciativa / “La Mirada Tàctil” – noves museografies com a elements d’inclusió per l’accessibilitat de tots els visitants de les exposicions -. Aquesta iniciativa aplicada a l’exposició itinerant “Xilografies, la fusta feta imatge” suposava trobar inevitablement una nova clau, una innovació que millorés el missatge expositiu. Omuses és l’actiu que proporcionava el canvi cap a un model d’excel·lència en l’accessibilitat.

La finalitat / Cada ofici, representat sobra fusta, ens transportava en el temps a un episodi olfactiu, a una olor característica. L’estil clarificador d’Omuses va crear les essències que ens evocaven viatges en el temps, del que es tractava era de repensar-nos en un món gairebé oblidat de la nostra cultura.

L’èxit / Col·laborar entre professionals per l’accessibilitat en el marc d’un centre cultural. Uns dossiers que avui en dia faciliten una experiència sensorial més rica a tots els públics.

Client / Oficina de Patrimoni Cultural Diputació de Barcelona OPC DIBA · “Xilografies, la fusta feta imatge” · “La Mirada Tàctil”

Servei / Ideació·Continguts·Disseny de 6 essències · Assessorament i materials de suport olfactius de la guia i protocol per a persones cegues i sordes signants i oralistes.

2017-2018

Museus i Accessibilitat “Xilografies, la fusta feta imatge