Bioart & Society / Osmoart Société [No-Humain] · Olors narrades, olors recuperades, olors arxivades · Jocs de biopoder entre espècies · El fenomen de l’olfacte com a eina relacional i el bioart per obrir camps semàntics

Amb el suport de:

Fabra i Coats: Fàbrica de Creació: FiC:FdC de Barcelona

Antropologia de la Vida Animal · Grup d’estudis d’etnozoologia · ICA, Institut Català d’Antropologia

  • Working in progress.
  • Aclariment: a) quan parlo de society (o société o social), en tot aquest text, programa o projecte em refereixo a totes les formes de vida sense diferenciar espècies (potser tampoc vida inorgànica per què hi ha un animisme associat).

[Jo no habito en un lloc, ni en una llengua, hi visc perquè hi ha unes olors que em determinen]

El meu treball artístic recent sobre l’olor cultural o etnoolor estа centrat en la recerca de la cadena d’agenciaments, causalitats i intencionalitats d’aquesta eina biològica alhora que sociocultural. Molts són els pensaments que se’n deriven, el més específic i recent es pot relacionar amb les transformacions cognitives: pot l’etnoolor sobrevenir agent per al desenvolupament humà, pot ser també sostenible per la nostra supervivència i perquè intrínsecament l’aportació de l’etnoolor trenca amb les categories culturals per aportar nous camps semàntics pel futur?

Les #Topoolorgrafies* no són «símbols», sinó que generen índex d’agència, una agència ancestral dins uns ambients, un índex fet d’una ment biològica que és també col·lectiva, són aquells episodis de vida, és aquella memòria – individual i col·lectiva –, evocada com a vector de causalitat de la cadena d’intencionalitats.

Amb les performatives #Topoolorgràfiques estic parlant de l’agència, això és: la intenció, la causalitat, el resultat i la transformació de l’olor cultural i, a més articulen el paper pràctic de la mediació; aquestes #Topoolorgrafies produeixen efectes i respostes a dades de l’agència, són l’índex, siguen aquest l’instrument i el resultat de l’agència o de les relacions socials que les van originar.

Preguntes observacionals a partir de la pràctica artística:

L’atmosfera etnoolfactiva que s’estableix entre espècies és un mitjà per unir materialitat i afecte?, aquesta és útil com a bioprospecció? Cal anar a parar a l’eina humana de l’eficàcia simbòlica i l’embolcall simbòlic i resituar-lo en el pla de l’antiespecisme. En efecte, és la inclusió i fusió dels processos artístics, les tecnologies biològiques i socials lligada a la poiesis* i bio-poiesis*, el cos i la simpoiesis* – amb o sense tecnologia digital / maquinària / artefactes  -, el que ha permès esbossar laboratoris híbrids mentre es tracten innovacions per noves exploracions de relació amb el món; el que es vol és treballar per configurar mons [worlding] i de narrar-los (Haraway 2020); a més, i com a idea primordial, millor sospitar-los o especular-los a través de les prospeccions artístiques, una eina poderosa al servei de l’humà; així, també podem preguntar-nos si aquesta perspectiva pot ser una eina per intuir noves epistemes? I per descomptat noves ontologies – referint-me a Philippe Descola i el «gir ontològic».

Molts altres pensaments se’n deriven relacionats amb les transformacions cognitives: pot l’etnoolor sobrevenir agència sostenible per la supervivència de totes les espècies? Intrínsecament, l’aportació de l’etnoolor trenca amb les categories culturals, és a dir d’espècie, per aportar nous camps semàntics pel futur. Es tracta de [re]pensar les taxonomies ontològiques històriques estudiades pels antropòlegs; en efecte, [re]situar mentre [re]activem els processos d’interespècie.

Els estudis de les olors no haurien de ser útils per «reodoritzar» el passat o el present, sinó que a través de la noció del fet que «les olors són dades», donar consciència de les maneres en què el cos està influenciat, sinó manipulat, pel poder i, que les nostres facultats etnoolfactives han jugat un paper al servei del biopoder.

*TOPOOLORGRAFIA: el concepte és meu.

*POIESIS: pràctica-pensament-cura.
*BIO-POIESIS: el concepte és meu.
*SIMPOIESIS: fer/produir junts.

Totes les #Topoolorgrafies són assajos performatius o pràctiques artístiques i no són obres o peces per exposar pròpiament dites; i a més, són sobretot, improvisacions.

Una investigació que s’allargarà un any, seguint les pautes afectives i condicionants de les relacions entre las humanes i no-humanes, amb les estacions de l’any o l’ambient.

A continuació exposo la presentació que realitzaré en motiu de les V Jornada d’Antropologia de la Vida Animal · Grup d’estudis d’etnozoologia que es titularà «ENTRELAZAMIENTOS DE LAS ANIMALIDADES COMPARTIDAS»

15 de octubre 2022, de 10 a 14h FABRA I COATS FÀBRICA DE CREACIÓ DE BARCELONA»

(La presentació és en castellà perquè el grup és internacional, de parla castellana. Programa jornades i cartell al final de la pàgina)
[Cast]

Me presento desde el espacio cruzado, continuo y sostenido que hay entre las artes y la antropología, realizando, en este marco, estudios etnoolfativos, esto es, acentuando el sentido biológico del sistema olfativo como herramienta de trabajo con su propuesta cultural, hablo de la etnoolor entre humanas. Argumentando del mismo modo una propuesta desde el Bioarte & Sociedad.
Presento un laboratorio de prácticas artísticas performativas, sobre la base de los estudios antropológicos y con un background metodológico: la etnografía.
En esta ocasión he transitado hacia el ANTI-ESPECISMO como resultado de mis anteriores laboratorios performativos, por tanto, el estudio presente también se situa entre humanas y no-humanas.
Es también un REconocimiento a la SINTIENCIA*.
Y más que nunca una forma necesaria e indiscutible para acercarnos al entendimiento de otras ontologías, pues a mi entender, hay una urgéncia perceptual de las humanas para comprendrer alteridades y relaciones con el mundo.

***
Poniéndome en materia:
Este trabajo deja atrás el ANTROPOCENTRISMO para situarse en un plano relacional: es decir, que pretende “generar-con” otras existentes (simpoiesis*), y con la capacidad de respuesta de estas otras existentes o “response-ability” (parafraseando a Donna Haraway).
Además, el estudio quiere construir a partir de la RELACIONALIDAD OLFATIVA, generando AFECTOS con las no-humanas.
Se trata de un estudio situacional de cuerpos para un “GIRO AFECTIVO” entre sujetos/cuerpos.
Una intersubjetividad que nos ayudará a situarnos en los “GIROS ONTOLÓGICOS”; estos ampliamente estudiados en antropología y que Philippe Descola y/o Eduardo Viveiros de Castro nos muestran inteligiblemente y con claridad, siendo dos de los autores con más autoridad para poder hablar sobre el tema. Ellos nos explican las maneras de distribuir continuidades y discontinuidades entre los “EXISTENTES” del mundo".
A mi entender; solamente el hecho de la intención (esto lo recalco) de situarnos voluntariosamente, intelectualmente, sensitivamente y experimentalmente con nuestro cuerpo en otro plano ontológico - estos son: el animismo, el totemismo y el analogismo -, ya habla de las empatías generadas por algunas de las humanas que estamos situadas en la ontología naturalista.
En efecto, las humanas occidentales, nosotras, vivimos immersas en la ontología naturista, pero a esta la hemos de dotar de “AGENCIA RELACIONAL” con las otras existentes no-humanas, con todo, para poder intuir las otras tres ontologías.
Una de las primeras preguntas a hacerse es la siguiente: ¿con el “GIRO AFECTIVO” entre sujetos, apoyadas sobre la “relacionalidad olfativa” o “la nariz por delante”, podremos “generar con…” las otras existentes, en un intento de “response-ability”? ¿Se trataría, pues, de una herramienta para circular hacia otras ontologías?
Así, esta práctica artística consiste en la inclusión y la fusión de los procesos artísticos y la “BIODIVERSIDAD OLFATIVA”, ligada al cuerpo y a la poiesis* (bio-poiesis*), con o sin tecnología digital, maquinaria o artefacto; permitiendo esbozar este “LABORATORIO HÍBRIDO” que presento, mientras he tratado innovaciones para nuevas “EXPLORACIONES DE RELACIÓN” y para CONFIGURAR MUNDOS O “WORLDIND” (también parafraseando a Haraway);
De lo que se trataría es de “narrar con afectos”.
Las prácticas artísticas no nos advierten y regalan conocimiento científico, y sí nos dotan de unidades para abrir “LOS CAMPOS SEMÁNTICOS”, que es en definitiva a lo que se dedican las artes y por correspondencia esta presentación.
Porque es mejor sospechar o especular a través de las prospecciones artísticas y así poder otorgar herramientas o “AGENCIAS RELACIONALES” a la ontología naturalista; con el resto de humanas y, entre humanas y no-humanas, pero también entre otros/as “existentes” (objetos - animismo, ver más abajo “Colgantes Recolectores Olfativos).
Los estudios etnoolfativos nos entregan “AGENCIAS RELACIONALES” para generar biodiversidad.
La interpretación de los olores son un instrumento simbolicocognitivo de primer orden para el conocimiento, un punto de partida convincente para centrarnos en las otras EXISTENTES DE UNA MANERA OLFATIVA.
Las objeciones menospreciadas alrededor del sentido del olfato (sistema biológico), y los olores (sistema cultural), como por ejemplo que son esquivas, innominables, subjetivas y, por lo tanto, poco fiables, además de los continuos esfuerzos globales tanto para la desodorización como para la fragantización, ¿no nos están atestiguando finalmente de la constante preocupación por los olores?
La humanidad se ha opuesto continuamente a lo que considera malos olores y ha cultivado el que se supone que son fragancias, o el que Hsuan Hsu denominó “el (re)entrenamiento de nuestro sensorio”. Por lo tanto, el lamento sobre que vivimos en un mundo desodorizado finalmente no es realmente convincente, es decir: no es que los olores falten o se extingan, sino que la gente se quedó ciega de nariz o no fue entrenada.
Los espacios, los lugares, las seres vivientes, humanas o no-humanas entre otras existentes no son solo concreciones, objetos y sujetos: son, sobre todo, un terreno subjetivo de experiencias vividas, atmósferas sobrenaturales y/o provenientes del sentido hedónico.
Por tanto, una segunda pregunta clave es si una comprensión de los olores comunes del presente y del pasado y desde un plano intersubjetivo, nos proporcionaría probabilidades para cambiar categorías o taxonomías, y consiguientemente, entender otras ontologías. Una “transcorporación” para invocar y atender intercambios bioprospectivos. Un mundo de conocimiento entre “cuerpos existentes”.
Todo ello matizando los olores narrados con la palabra, el cuerpo y la poiesis, y donde se pueden fusionar elementos culturales y bioquímicos como es el caso de los olores y más allá de la función semántica; en efecto, los “olores son datos” para registrar “MEMORIA AFECTIVA” intersubjetiva de los existentes.
Otras preguntas a hacerse serian las siguientes: ¿podríamos imaginar unas taxonomías contra-factuales en las que el olfato sea la metáfora organizadora del conocimiento o como marco epistemológico organizador? ¿La volatilidad del olfato es una oportunidad para archivar combinaciones de continuidad y discontinuidad ontológicas?
Tendríamos que entender el olfato como un medio de comunicación para empujarnos a renunciar a las VISIONES ANTROPOCENTRICAS, pues considero que es un medio para la lucha contra el ESPECISMO.
Y para terminar, Hélène Cixous en la obra “Entretiende la blessure” - “Mantenimiento de la herida” - nos habla de la escritura del cuerpo como un tipo de texto literario y poético que lleva la lengua a sus límites con el grito, el canto, el silencio o el gesto, utilizando aquellos de sus elementos que más se alejan de la lógica racional descorporeizada y de la comunicación social habitual; poniéndonos en contacto con el otro radicalmente extraño, un otro que puede hallarse también en nuestro mismo interior si lo conectamos con el inconsciente, con todo lo que desconocemos de nosotros mismos. 

Los olores son un texto literario.
Yo a todas estas prácticas las llamo narratividades* olfativas o las #Topoolorgrafías, entendidas como trazas que podemos identificar de aquellas prácticas artísticas, es la intensión, la causalidad, el resultado y la intencionalidad (parafraseando a Alfred Gell: Arte y Agencia, Una teoría antropológica, 2016). 
Es decir, finalmente puedo decir que una #Topoolorgrafia se pueden inserir en el Bioarte.
Bibliografia: https://issuu.com/meritxellvirgili/docs/meritxell_virgili_-_bioart_society_osmoart_soc
Las imágenes y montaje que habéis visto son #TOPOOLORGRAFIAS, una forma olfativa de “genera con”: son de cuatro grupos biosocializados de no-humanas. Por un lado, equus_caballos_yeguas y equus_burros_burras domesticadas y NO mantenidas como ganado; por el otro lado bovins_vacas y capra_cabra grupos de hembras domesticadas y SÍ mantenidas como ganado; el quinto grupo, que aún no he trabajado, son las ovejas, hembras, también como ganado.
Una investigación que se alargará un año, siguiendo las pautas afectivas y condicionantes de las relaciones entre las humanas y no-humanas con las estaciones del año, es decir, con el ambiente.
Supongo que habéis observado los pequeños botellines o “Colgantes Recolectores Olfativos”. Estos son sujetos, sí, sujetos y existentes en una ontología animista y siguiendo la obra del antropólogo Alfred Gell: Arte y Agencia, Una teoría antropológica. Dando cuenta que lo que produzco son tensiones de la narratividad y del cuerpo para bio-sentir el objeto, el lugar y los cuerpos; entonces expando la idea de objeto como entidad viva…, como sujeto: son los límites del objeto y la materia, es el animismo del objeto, el lugar y los cuerpos. Así, vuelvo a preguntarme gracias al pensamiento de Alfred Gell lo siguiente: los hechos bio-socioculturales incorporados en el enfoque del cuerpo y las NARRATIVIDADES OLFATIVAS producen "objetos distribuidos” o podemos decir ya para siempre que son “sujetos distribuidos artísticos”? 

Ver Opúsculo: http://www.omuses.barcelona/osmologies/2021/07/03/osmoart-societe-una-recol·lecta-olfactiva-del-petit-mon-dels-pirineus-olors-narrades_olors-recuperades_olors-arxivades/

*SINTIENCIA: la capacidad de sentir y de sentir dolor o placer, además de la consciéncia de la própia existéncia de las no-humanas.
*POIESIS: práctica-pensamiento-cura.
*BIO-POIESIS: el concepto es mio.
*SIMPOIESIS: generar con/hacer/producir juntos.
*Las NARRATIVIDADES son las formas narrativas en todas las creaciones humanas culturales y que estas construyen sentido.

Agraïments a:

Cal Casanovas Família Olms de Mussa

Equànima de La Seu d’Urgell (@equanima)

Xesco de Bar Formatgeria Baridà

Cal Roig d’Arsèguel

Ramon  Gasch dels Arenys

i

AVA · ICA 

FiC: FdC de Barcelona

El programa de las Jornadas está formado por diferentes investigadoras de nuestro grupo y cuenta, también, con la intervención de un poeta y la directora de un santuario:

10h.-10:15h. Presentación de las Jornadas

10:15h.- 10:40h. Emoción, cognición y aprendizaje multiespecie: caballo-humana. Amara Quirós Sánchez – Mara Martínez Morant

10:40h.- 11:05h. Las otredades animales frente al colapso civilizatorio del antropoceno. Angélica Galán – Sergio Martínez 

11:05h. – 11:30h. La animalización como estrategia en la (re)producción de violencias. Surama Lázaro Terol – Maria Suñol Rodrigo

11:30h-11:55h. Bioarte & Society / Osmoart Société [No-Humain] El fenómeno del olfato como herramienta relacional y el bioarte para abrir campos semánticos. Meritxell Virgili

11:55h.-12:20h. Ángel Padilla, poeta de los animales

12:20h.-12:50h. La realidad detrás de un santuario animal. Estefania Moghli Torralba 

12:50h-13:50h. Debate y turno abierto de palabra

13:50h.-14h. Cierre de las Jornadas

Cartel