Bioart & Society / Osmoart Société [No-humain]. Domesticació Vs. Dominació d’espècies no humanes, jocs de biopoder domèstics de la ruralitat i la urbanitat · El fenomen de l’olfacte com a eina relacional i el bioart per obrir camps semàntics · Olors narrades_Olors recuperades_Olors arxivades · L’olor cultural com agent.

Working in progress (11/05/2022)

#Topoolorgrafia I · Les No-Humanes Gallines