Smellsmap Sant Andreu / Viatge etnoolfactiu – Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats & Ateneu l’Harmonia (Projecte en Residència a la Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació)

Taller obert que es realitzarà amb la col·laboració de l’Ateneu l’Harmonia i per tot el territori de Sant Andreu.

Prorrogat a l’octubre del 2020 – Un dissabte

En un dia – matí o tarda, dues úniques sessions, a escollir – de 11.00 a 13.30h o de 17.00 a 19.30h Aquesta tardor situarem el nas en el centre de les nostres estratègies per conèixer Sant Andreu, un entorn per redescobrir gràcies als «Viatges Olfactius». Unes jornades per afavorir la capacitat d’ensumar segons els nostres episodis de vida; un obrador on valorarem la descripció de les flairades. Dinàmica: un primer «Viatge Olfactiu» grupal i uns segons que es realitzaran lliurement; seria desitjable, i si així ho consensuen els grups, de realitzar una tercera jornada de reflexió conjunta.

Taller

(…)

(…)

Smellsmaps Sant Andre Google Maps

Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona.

 Trobada a l’entrada principal Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona.

**

Què farem i de quina manera:

Primer dia – Les pautes

Què és l’etnoolor · Representar l’experiència i el significat · Judici hedònic · Les semàntiques o paraules · Memòria, episodis, sinestèsia, evocació · Exercicis pràctics · Formulari Google · De quina manera realitzarem el “Viatge Etnoolfactiu”.

El “Viatge Etnoolfactiu»

Els participants han de realitzar dos itineraris olfactius marcats i pel barri de Sant Andreu, un al matí i l’altre al vespre.

El viatge o itinerari – aquest es realitzarà individualment i lliurement -, s’haurà convertit “de facto” en un coneixement subjectiu; consecutivament aquesta experiència personal la compartirem a l’arena col·lectiva a través de les evidències etnoolfactives descrites, de manera que aquella forma, la subjectiva, passarà a ser enteniment objectiu a través de les categories comunes que tots consensuarem en el segon dia. Del que es tracta és de ser conscients d’unes etnoolors col·lectives, sent el procés una eina de coneixement i empoderament dels veïns/es de Sant Andreu.

Segon dia — Les paraules, les sensacions i el lloc

Quan parlem de l’aprenentatge d’una llengua aquesta consisteix a produir mots dins unes circumstàncies adequades, de manera que la seva denominació suscita l’aprovació d’un grup de locutors.  Així, en el segon dia podrem establir unes certituds i afirmacions etnoolfactives a través del llenguatge, o dit d’una altra manera: entre tots els qui formarem el grup dels “Viatges etnoolfactius”, establirem unes etnoolors del barri.

Gràcies a totes i tots per la vostra predisposició

Ecomind // H/OMM – Hub/Osmoteca de la Memòria de la Mediterrània // Llenguatge Natural de les Olors // Smell – SmartCity // Smellscape // Taskcape // Tecnopaisatges Olfactius democràtics // Thick Data Olfactiu