Consultora; facilitadora i gestora de l’olor cultural.

Agent cultural formada com a antropòloga i des d’una perspectiva artística; un background que em defineix des de fa més de 30 anys; una dimensió que em proporciona un mètode d’observació i una estratègia a utilitzar des de l’olfacció que m’involucra professionalment en finalitats acadèmiques, però també poden ser objectius d’aplicació i debat en el camp de la comunicació diversa i la formació d’aptituds, tant en el camp de la recerca com en la innovació de les arts i els nous sectors creatius.

Des de l’any 2008 faig un parèntesi en la producció artística per dedicar-me a l’estudi. Amb tot, fins al 2018 que reprenc l’activitat amb l’entitat bicèfala omuses.barcelona com assessoria cultural i la proposta artística omuses.barcelona/osmologies/. Actualment sóc resident a la FiC: Cd’AC/FdC de Barcelona.

Com a part de la idea i el moviment internacional Bioart & Society, lliuro estudis de casos patrimonials i artístics per exposicions, workshops de camp, laboratoris col·laboratius i recerques.