Descripció ni densa ni poètica d’una Osmologia (esbós etnogràfic)

Pròleg

Descriure La Medina de Fes em porta a reflexionar sobre el que és just… realitzar un treball de camp, un esbós etnogràfic, des de la fenomenologia/antropologia dels sentits em fa pensar sobre el que és socialment equitatiu. Des de la meva ment ambiental, el meu cos social observa – sabent que la natura i la ment no estan una fora de l’altre -, un rizoma, un tot sistèmic que molts ja denominen fractal.

Partir d’aquesta entesa ajuda a estudiar el món, i que sens dubte, aquest és alhora ja primordialiste i modern per tots els habitants de la terra. Em de deixar enrere finalment el concepte d’exòtic i llunyà, el món està fet de diferències menors, escletxes i frontisses per on trobar els processos d’enteniment.

L’escenari que ens trobarem a La Medina de Fes, i en ple Ramadà estiuenc, no és gens agradable per un occidentalitzat. No és agradable perquè no li és còmode. Ara bé, la ment social és capaç de suportar, i per adaptació, les inclemències ambientals, és per aquest motiu que l’espècie humana encara és viva. L’estres és bo per pensar, per crear i innovar en la compenetració de les percepcions; aquesta és la manera que anem simbolitzant en cada pas cognitiu i aquesta és també la manera que troba l’humà per transformar-se i millorar en les justícies socials, en el que li és obligació per vindicar, en l’ofensa rebuda o per reparar els greuges socials.

Em permeto un apunt en aquest mateix text: l’integrisme neocapitalista de mercat només porta a la paràlisi mental; em de pensar que els drets socials només s’aconsegueixen amb la consciència social, la que és comuna i quan t’impliques en la col·lectivitat, quan hom sent que hi forma part. Potser ja un neoconservadorisme impregnat d’innovació social o potser la manera de construir drets socials en el món contemporani. L’olor és una bona eina humana per reflexionar-hi. Sentir és la forma d’empatia i d’enteniment. Si hom no sent amb els 5 sentits fisiològics no pot entendre, creant d’aquesta manera exclusions.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment