Primera autoetnografia olfactiva a La Medina de Fes. ProtoOsmologies & ProtoTopo_Olorgrafies. Agost 2012. 2 de 2

Descripció ni densa ni poètica d’una Osmologia (esbós etnogràfic) Pròleg Descriure La Medina de Fes em porta a reflexionar sobre el que és just… realitzar un treball de camp, un esbós etnogràfic, des de la fenomenologia/antropologia dels sentits em fa pensar sobre el que és socialment equitatiu. Des de la meva ment ambiental, el meu…