2. Aprenentatge i cognició mutual:

En relació a l’aprenentatge d’una llengua, aquest consisteix a produir mots dins unes circumstàncies adequades, de tal manera que la seva denominació suscita l’aprovació d’un grup de locutors (1). Quan ensumem percebem des de l’esquema cognitiu compartit d’una manera estable i comuna; parlo de l’organització mútuament controlada de la coneixença, una comunicació mitjana intersubjectiva i que a més se’ns mostre amb èxit; és la cognició mutual (2).

(1) Candau (2000)

(2) Candau (2000)

En el sistema de parentiu trobem la producció de paraules per reproduir sensacions i estímuls, és el grup lligat a un ambient per poder compartir l’après.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment