+ Informació – Workshop SmellsMap- Viatges Olfactius

SmellsMap Sant Andreu

Collaborative Olfactory Ethnography 

Technoanthropology for technoculture

 

Heu pensat mai quina olor fa el vostre barri?, i si les vostres veïnes i veïns l’oloren igual que tu?

Els tallers proposen un “Viatge Olfactiu”, un espai d’innovació urbana, un mètode on s’ensumen, s’equiparen i es comparteixen les densitats olfactives entre totes i tots, identificant i mapant un entorn intervingut; un paisatge de les olors o “smellscape” proporcionant-nos una textura més rica i dinàmica de les ciutats.

Els estudis etnològics ens diuen que moltes de les vàlues morals estan incloses en sistemes de correspondències i classificacions suggestivament sensorials, produint altres estats de la consciència gràcies a la sinestèsia, a la memòria, al moviment i a l’ambient dels grups culturalment interrelacionats; és la “fenomenologia del cos”.

Treballar amb l’olor cultural – o etnoolor -, obre les portes a una nova dialèctica de les categoritzacions científiques, un altre prisma epistemològic situat en l’eco-ciència social i lligada a l’art.

La implicació dels coneixements que proporcionen els mètodes etnogràfics són necessaris per proporcionar eines conceptuals i processals al tractament pluridisciplinari que requereix el nostre món. 

En efecte, aquest prisma és també una forma de comunicar amb continguts més vindicatius cap a les persones, que lligada a la creació més poètica ens dota d’eines per imaginar i produir objectes artístics mentre repensem el món.  A més, és una manera  de trobar noves semàntiques – o grup de paraules que ens doten de nous significats -, també espais col·lectius amb tècniques basades en l’objectivitat, la intel·ligència i la dialèctica rigorosa i per uns escenaris comuns i creïbles. 

Objectiu

  • Creació d’un Big data / Thick data del llenguatge descriptiu de les Olors Culturals o Etnoolors.

Eina: Data Science / LivingLaving and Usearcher’s Method.

  • Primer esbós o activació del H/OMM, Hub – Osmoteca de la Memòria de la Mediterrània.

    H/OMM és també una proposta de projecte en xarxa Smell-SmartCities de la Mediterrània/Euroregió i una eina pels Museus Accessibles i Desenvolupament de públics: “access officer”.

    H/OMM és un patró d’activitats i ritmes interrelacionats per centrar-nos en les múltiples capes de significats olfactius amb que les persones habiten la Mediterrània, un cohabitatge dels nostres territoris mentre hi circulem.

***

Una recerca implicada en l’Entitat LivingLabing Technoanthropology for technoculture

***

 Workshop (exemple)

Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona. Google Maps 

Trobada a l’entrada principal Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona.

**

Què es fa i de quina manera:

Veure exemple: Smellsmap Sant Andreu – Google Maps

Veure Dades Participants – Exemple: SmellsMap Sant Andreu-Viatge a l’etnoolor

Veure Formulari – Exemple: SmellsMap Sant Andreu-Viatge a l’etnoolor

Les pautes

Què és l’etnoolor · Representar l’experiència i el significat · Judici hedònic · Les semàntiques o paraules · Memòria, episodis, sinestèsia, evocació · Exercicis pràctics · Formulari Google · De quina manera realitzarem el “Viatge Etnoolfactiu”.

El “Viatge Etnoolfactiu»

Els participants han de realitzar dos itineraris olfactius marcats i pel barri de Sant Andreu, un al matí i l’altre al vespre.

El viatge o itinerari – aquest es realitzarà individualment i lliurement -, s’haurà convertit “de facto” en un coneixement subjectiu; consecutivament aquesta experiència personal la compartirem a l’arena col·lectiva a través de les evidències etnoolfactives descrites, de manera que aquella forma, la subjectiva, passarà a ser enteniment objectiu a través de les categories comunes que tots consensuarem en el Taller 2/3 (segons grup). Del que es tracta és de ser conscients d’unes etnoolors col·lectives, sent el procés una eina de coneixement i empoderament dels veïns/es de Sant Andreu.

 Les paraules, les sensacions i el lloc. 

Quan parlem de l’aprenentatge d’una llengua aquesta consisteix a produir mots dins unes circumstàncies adequades, de manera que la seva denominació suscita l’aprovació d’un grup de locutors.  Així, en el segon dia podrem establir unes certituds i afirmacions etnoolfactives a través del llenguatge, o dit d’una altra manera: entre tots els qui formarem el grup dels “Viatges etnoolfactius” establirem unes etnoolors del barri.

*

Gràcies a totes i tots els usuaris per la vostra predisposició

Ecomind // H/OMM – Hub/Osmoteca de la Memòria de la Mediterrània // Llenguatge Natural de les Olors // Smell – SmartCity // Smellscape // Taskcape // Tecnopaisatges Olfactius democràtics // Thick Data Olfactiu